Vad vi tror på

Vi är övertygade att ett tydligt ledarskap både är välgörande för individen och lönsamt för verksamheten. Att det är det enda hälsosamma ledarskapet. Och vi få medhåll.

”Inget ledarskap är hälsosamt – utom det tydliga!”

Bo Hagström, Forskare och chef för Arbetslivsinstitutet.

Är du tydlig? Eller har du som många andra chefer fallit i delegeringsfällan: Att överlåta viktiga frågor och beslut till medarbetarna utan tydlig ledning och tydliga ramar? Du satsade på delaktighet och ökat engagemang, men resultatet blev osäkerhet. Och när otydligheten ökar blir både hälsan och resultatet lidande.

Mot otydlighet kan bara ställas tydlighet. Framgångsrika ledare är tydliga. De vet att en verksamhet aldrig kan vara en demokrati, men däremot kan arbetssättet vara både demokratiskt och kommunikativt. Det handlar inte om att ”peka med hela handen”, utan om att styra och coacha på ett engagerat och tydligt sätt. 

Till vår hjälp har vi en modell för det tydliga ledarskapet: 4K. 4K ger dig en röd tråd att följa. Både i ditt vardagsarbete och när det handlar om utvecklingsuppdrag och förändringsarbete. Modellen består av fyra kunskapområden:

Kunna som ger uppdraget begriplighet och som förankrar uppdragets ramar, mål och mening.

Känna som ger uppdraget meningsfullhet och som skapar förändingsvilja och trygghet i uppdraget.

Köra som ger uppdraget hanterbarhet och som skapar resultat. 

Kolla som ger uppdraget följsamhet och som ser till att rätt sak görs, vid rätt tidpunkt och till rätt person.