Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster, produkter och support. Utifrån dina behov skräddarsyr vi konkreta förslag som gör att du kan nå dina mål. Vi tillför kunskap som du tar del av och sedan förvaltar. Antingen på egen hand eller tillsammans med oss genemon ett supportavtal.

Våra tjänster

Vi genomför utbildningar för ledningsgrupper, coaching för dig som enskild chef, samt stöd i förändrings- eller vardagsuppdrag för hela avdelningen/arbetsgruppen. Dessutom gör vi företagsanpassningar av 4K, vilket ger dig ochledningsgruppen stöd i det långsiktiga och strategiska arbetet med det tydliga ledarskapet. 

Våra produkter

Vi erbjuder tre standardprodukter:

  • Föreläsning: Den tydlige ledaren, 2 timmar
    Föreläsningen kan företaganpassas och även anpassas till förändrings- eller vardagsuppdrag.
  • Workshop: 4K, 8 timmar
    Workshoppen genomförs som ett rollspel där deltagarna får prova på alla delar av 4K. Workshopen kan företaganpassas.
  • Bok: Den tydlige ledaren (Läs mer & Beställ)
  • Öppna föreläsningar och utbildningar: varierande längd och plats

Vår support

Den som investerar i en maskin köper till ett supportavtal för att underhålla sin investering. Men när man investerar i personalen glöms det ofta bort, även om det är minst lika viktigt. Det är svårt att underhålla nya vanor. Det tar tid att göra dem ”permanenta”. 
I vårt supportavtal ingår: